Algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van LuxeAutoInkoop.nl

Leest u onze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en diensten van LuxeAutoInkoop.nl. Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan verbonden bent.

Laatste update: 1 Mei 2016

 

Algemene zaken en overeenkomst (1)

1.1 De internetsite www.LuxeAutoInkoop.nl is een website, dat onder het domein van verscheidene autogarages valt. Met deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna “gebruiker”) over onze website en diensten informeren.

1.2 Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie is zoals vermeld geheel vrijblijvend.

1.3 De huidige algemene voorwaarden (hierna “AGV”) gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.

 

Online-taxatie (2)

2.1 Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig.

2.2 De online-taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.

2.3 Een aankoop van een voertuig door WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL of een affiliate vindt in regel pas plaats na de beoordeling van het voertuig door een van onze experts in een van onze vestigingen in Nederland.

2.4 Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.

 

Gebruikersrechten (3)

3.1 Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van het online-taxatie formulier, wat door WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL is samengesteld.

3.2 Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

3.3 Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.

3.4 Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.

3.5 De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL is niet toegestaan.

3.6 Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat – bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.

3.7 De gebruiker verleent WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL overgedragen heeft, zoals voertuiggegevens en foto’s in het kader van de taxatie van een voertuig in een vestiging van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL, online en offline te gebruiken.

 

Vrijwaring (4)

4.1 Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.

4.2 In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice via .

 

Aansprakelijkheidsbeperking (5)

5.1 We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de frequentie en duur van deze storingen te beperken.

5.2 In het kader van het gebruik van onze website en diensten accepteren we onbeperkte aansprakelijkheid bij schade, die door WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL of door onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers worden veroorzaakt.

5.3 In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL niet aansprakelijk. Bovendien is WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid. Hierbij beperkt zich de nalatigheid door de gemiddelde schade.

5.4 De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.

5.5 Voor zover de aansprakelijkheid van WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.

5.6 De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. WWW.LUXEAUTOINKOOP.NL neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteitvan deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen risico.

 

Auteursrecht en licenties (6)

6.1 Alle handelsmerken, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.

6.2 Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo’s of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

 

Salvatorische clausule (7)

Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

 

Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie (8)

Uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is ‘s-Hertogenbosch.

 

Pin It on Pinterest